Konsulttjänster för kreativa och innovativa lösningar.

  • Agila processer för utvecklande av organisationer och verksamheter.
  • Ledarskapsutbildningar.
  • Samverkansmodeller i teori och praktik.
  • Processtänkande för utvecklande sensitiv kommunikation.
  • Stöd till utbildningsväsendet.
  • Konferensarrangör.

Björn Uglem
Avaträsk 19
917 91 Dorotea
+46 703141511