Ombud för Bussgods

Öppettider: Mån – Fre 07:30-08:30 , 09:30-12:00, 13:00-15:00, 16:00-16:30

Järnvägsgatan 20

Tele: 0942-10090

dorotea@bussgods.se