Tele: 070-397 07 97 

Bolaget ska bedriva taxi-, buss- och lastbilstrafik samt därmed förenlig verksamhet.