Ett företag som startades för snart 30 år sedan.

En bygghandel som utformats för Doroteas bästa, vad efterfrågas, vad saknas och vad kan kompletteras.

Många år har noggrant utformat den nuvarande bygghandel som har vad många kan tyckas ha ett udda lager.

Men bredden inom bygg räcker inte till, så glasmästeri, plåtslageri och foderdepå har fått ta del av verksamheten.

Olssons Glas & Bygg AB

Järnvägsgatan 7

917 32 Dorotea

Tel.0942-513 32

Mobil. 070-354 26 48

Vi tar kontanter!