Skogstjänster

Varmt välkomna till Östmans Skogsentreprenad AB!

Som har specialiserat sig på avverkning, skotning, grävning, lastning och transporter. Snöröjning och grustransporter utföres på uppdrag.  Rivningsarbeten,skogsarbeten,avverkning,slutavverkning,transport, grustransporter.             

https://www.facebook.com/%C3%96stman-skog-AB-1569913689961059/